Cổ pô titan SH150i 125i AB Vario

Giá: 1,799,000
Thị trường: 2,100,000
Tiết kiệm: 301,000 (14%)
Cổ pô titan SH150i 125i AB Vario
Giá: 1,799,000
Thị trường: 2,100,000
Tiết kiệm: 301,000 (14%)